Zespół Szkół nr 4 im. I. J. Paderewskiego

w Pruszczu Gdańskim

Dyrekcja

Dyrektor:

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników, którzy nie są nauczycielami.

Dyrektor Zespołu Szkół, wykonując swoje zadania, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim.

W celu wspomagania w kierowaniu zespołem Dyrektor może utworzyć stanowisko wicedyrektora przypadające na mniej niż 12 oddziałów.

  • Paweł Biesiekierski
  • Dyrektor

Godziny pracy:

poniedziałek    
wtorek    
środa    
czwartek    
piątek    
  • Aleksandra Jachnik
  • Wicedyrektor

Godziny pracy:

poniedziałek    
wtorek    
środa    
czwartek    
piątek    
  • Iwona Polańska
  • Wicedyrektor

Godziny pracy:

poniedziałek    
wtorek    
środa    
czwartek    
piątek    
  • Alina Wierzbicka
  • Wicedyrektor

Godziny pracy:

poniedziałek    
wtorek    
środa    
czwartek    
piątek