Zespół Szkół nr 4 im. I. J. Paderewskiego

w Pruszczu Gdańskim

Świetlica

Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie dydaktyczno – wychowawczym szkoły i stanowi ważne ogniwo w systemie wychowania dzieci.

W naszej szkole funkcjonują trzy świetlice przy ulicy Kasprowicza.

We wszystkich świetlicach realizowane są każdego roku priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz treści rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy skorelowane ze Statutem Szkoły, Rocznym Planem Pracy Zespołu Szkół nr 4, Programem Wychowawczym Szkoły, a także Szkolnym Programem Profilaktyki.

Mając na uwadze dobro naszych wychowanków staramy się, aby nasze świetlice wyzwalały w każdym uczniu zdolności i potencjał twórczy, posiadały w sobie elementy dialogu i pozytywnej dyscypliny, wiedzy i umiejętności oraz kierowały się wartościami rozbudzającymi umysł i serce dziecka.


Artykuły:


Wiadomości: